Over Cohisur

Visie
Een sterke, goed georganiseerde eerstelijnszorg schept de beste kansen voor de ontwikkeling van een gezond volk.

Missie
Het verbinden en versterken van de eerste lijn in Suriname met medische professionals wereldwijd, met gebruikmaking van geboden mogelijkheden en inzichten.

Samen met stichting Amigoal richten we ons op Suriname. Wij willen projecten ontwikkelen die bijdragen aan gezondheid en welzijn. Projecten die hoop en kansen bieden.

Een gezonde toekomst is iets waar iedereen recht op heeft. Daarvoor is een goede basis essentieel. De projecten van Cohisur en Amigoal besteden aandacht aan een vitale levensstijl en daarmee aan die goede basis. Gezondheid, onderwijs en sport staan daarbij centraal. De toekomst begint nu.

Onze kernwaarden: Doel- en resultaatgericht, verbindend, samenwerken, betrokken, bevlogen en energiek.

Ons verhaal: oprichting van Cohisur

Deze Stichting is opgericht om gezondheid en welzijn te bevorderen met projecten in de eerste lijn in het bijzonder en deze lokaal uit te voeren om kennis en werkgelegenheid te bevorderen. Dit doet zij in co-creatie met de Stichting Amigoal, gevestigd in Nederland. De oprichters zijn mevr. M. de Jong, directeur/bestuurder van Stichting Amigoal en drs. J. Goedschalk huisarts in Suriname.

De doelstellingen van de stichting zijn als volgt:

  1. het ondersteunen en uitvoeren van projecten in de eerstelijnszorg in Suriname;
  2. het mobiliseren van mensen en middelen vanuit Nederland welke ter beschikking worden gesteld aan de zorg in Suriname;
  3. bijdragen aan kwaliteitsverbetering voor de gezondheidszorg in Suriname.

 

Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit Nederlandse en Surinaamse deskundigen op het gebied van gezondheidszorg met een historie en betrokkenheid bij diverse projecten en instellingen op het gebied van hulpverlening in gezondheidszorg zowel in Nederland als in Suriname. Het Cohisur bestuur bestaat uit: Mevr. M. de Jong, oprichter en voorzitter, drs. J. Goedschalk, huisarts als secretaris, dhr. M. de Klerk, penningmeester en de overige leden: drs. A. Meye en drs. F. Attema beiden huisarts. Verder is er ruimte voor participatie in het bestuur voor afgevaardigden uit de Vereniging van Medici en de Vereniging van Regionale artsen. Zoals in de doelstellingen is aangegeven verleent de Stichting haar diensten aan Suriname, in het bijzonder binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.

Projecten die momenteel door Cohisur geïnitieerd en ondersteund worden zijn:

  • Implementatie van een E-learning programma voor huisartsen en doktersassistenten.
    Deze zijn geschonken door Prelum aan Amigoal. De uitvoering van dit project gebeurt lokaal door Hisuri in samenwerking met Prelum en Amigoal, onder uitvoering van Cohisur.
  • Post Covid programma met de zorginstellingen. Vergroten mentale weerbaarheid van alle Surinaamse zorgprofessionals. In oktober zal in samenspraak met de directie van ’s Lands Hospitaal hiermee gestart worden met deskundige trainers uit NL die volgens het ‘train de trainer’ programma Surinaamse collega’s zullen opleiden. Deze interventie wordt mede mogelijk gemaakt door het St Antonius ziekenhuis uit Nieuwegein.

Deze lopende projecten worden gerealiseerd door vrijwillige, belangeloze inzet van diverse betrokkenen. Bij elkaar vertegenwoordigt dit een forse financiële waarde welke geschonken wordt door de partijen aan Stichting Amigoal, die het ter beschikking stelt van de huisartsen via Cohisur.

We willen hiermee het belang van de Surinaamse gemeenschap dienen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg.