Digitaal leerplatform voor een gezond Suriname

TEKST: HEDWIG FOSSEN

Sinds oktober maken huisartsen en doktersassistenten in Suriname gebruik van een digitaal nascholingsplatform. De lancering van dit platform kwam tot stand door een samenwerking tussen de medische uitgeverij Prelum, Stichting Amigoal, Neo-Software en het huisartseninstituut HISuri uit Suriname. Wat zijn de beweegredenen van deze organisaties om een nascholingsplatform aan te bieden? En wat levert het op voor de Surinaamse gezondheidszorg? “Het platform is een opstapje voor een kwaliteitsregistratiesysteem in Suriname.”

Door een nascholingsplatform aan te bieden verbetert de kwaliteit van zorg en zijn huisartsen en doksterassistenten beter in staat om de Surinaamse gemeenschap te ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Op dit moment zijn de mogelijkheden voor nascholing voor Surinaamse zorgprofessionals zeer kostbaar, waardoor het nauwelijks gebeurt. Marianne de Jong, oprichter van Stichting Amigoal, ondersteunde de Surinaamse intensive care gedurende de coronaperiode en zag dat de behoefte aan kennis groot is. “Op jonge leeftijd hebben Surinamers al allerlei chronische kwalen die met leefstijl te maken hebben,” vertelt De Jong. “Er liggen veel kansen om de gezondheid van een hele bevolking te verbeteren, vooral op het gebied van preventie.”

Erkenning vanuit ministerie
Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft het nieuwe platform erkend en is enthousiast. De Jong: “Ik hoorde op het ministerie dat ze hoog inzetten op kwaliteitsbevordering en daar draagt dit platform aan bij. Doordat het ministerie het heeft geaccepteerd als methode om nascholingspunten te behalen, staan ook de huisartsen achter ons. Het geeft hen de kans om gemakkelijk hun kennis bij te houden en accreditatiepunten te bemachtigen, die nodig zijn voor hun (her)registratie.”

Prelum heeft de content voor de nascholingen beschikbaar gesteld. “Het zit in ons DNA om de kwaliteit van zorg te verbeteren door kennis ter beschikking te stellen aan zorgprofessionals,” vertelt André Matera, algemeen directeur bij Prelum. “We leveren hoogwaardige nascholingsinhoud en hebben ervaring met de kwaliteitsprocessen in Nederland. Daardoor kunnen we helpen om de kwaliteit van zorg in Suriname te verbeteren en daar ben ik trots op.”

Door content aan te leveren kan Suriname aansluiten bij het Nederlandse kwaliteitsniveau. Matera: “Suriname kijkt sterk naar de Nederlandse gezondheidszorg. De inhoud van het platform kunnen ze grotendeels overnemen, maar voor sommige delen werken we met een addendum, omdat dit aangepast moet zijn aan de lokale situatie van voorschrijven en beschikbaarheid van geneesmiddelen en medisch materiaal.”
Jan Fraanje, directeur van Neo-Software die het platform ontwikkelde, laat weten dat het kleinschalige van dit project hem aanspreekt. “Dat past bij ons als bedrijf en het is heel leuk om hier een bijdrage aan te leveren. Voor huisartsen gaat een digitaal platform veel gedoe schelen in de herregistratie. Nu is het zo dat ze zich elke drie jaar moeten laten her registreren op het ministerie met formulieren, een pakketje en veel administratieve rompslomp. Het is een korte klap om dit met een digitaal systeem te verbeteren.”

Druk om nascholing te volgen
Lokaal neemt huisartseninstituut HISuri, gesteund door Stichting Cohisur, de uitvoering van het project op zich. John Goedschalk, voorzitter van HISuri, vertelt dat er naar verwachting zo’n 150 van
de in totaal 300 huisartsen zullen meedoen. “We zitten nu in de beginfase en moeten nog bekendheid creëren. Het ministerie heeft de intentie om per 2023 het aantal verplichte nascholingsuren voor de herregistratie van artsen te verhogen. Dan zal de behoefte aan nascholingen toenemen.”
De Jong hoopt dat er inderdaad vanuit het ministerie enige verplichting komt om nascholing te volgen. “We hopen op een structurele samenwerking met het ministerie. Nascholing heeft in Suriname wel prioriteit, maar de financiële situatie staat nu veel hoger op de agenda. Het ministerie heeft het plan om de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door de HEARTS protocollen beschikbaar te stellen via het platform. Deze protocollen voor de eerstelijnszorg zijn gericht op preventie van hart- en vaatziekten. Hopelijk gaan dan zo veel mogelijk huisartsen – en wellicht in de toekomst andere zorgverleners – van dit platform gebruik maken.”

Voor huisartsen en doktersassistenten is het platform nu beschikbaar, maar ook andere doelgroepen zijn geïnteresseerd in een dergelijk platform. Goedschalk: “Verpleegkundigen en apothekers kunnen de volgende doelgroep zijn, want die hebben al belangstelling getoond.” Matera: “De drive om nieuwe kennis op te doen is ongelofelijk groot in Suriname. We willen in gesprek met beroepsgroepen en het ministerie aldaar over de redelijke kosten die zij kunnen maken en dan moeten we kijken of we het daarvoor ter beschikking kunnen stellen aan andere zorgprofessionals. Samen met Stichting Amigoal gaan we alles in het werk stellen om de financiële drempel zo klein mogelijk te houden.”

Opstapje naar BIG-registratie
De droom van zowel Prelum, Amigoal als Neo-Software is dat er uiteindelijk een kwaliteitsregistratiesysteem voor de Surinaamse zorg komt. Daarvoor vormt dit nascholingsplatform een opstapje. Matera: “Dit zou voor Suriname de basis voor een kwaliteitsregister zijn en daarmee valt echte winst te behalen voor het ministerie van volksgezondheid.”

Fraanje licht toe dat er al een mogelijkheid is ingebouwd om nascholingspunten in het leerplatform te registreren. Dit zou de basis kunnen zijn voor een toekomstig BIG-register. “Zo kun je het bijvoorbeeld automatisch registreren wanneer iemand naar een COVID-congres is geweest. Dan maak je eenvoudig inzichtelijk dat iemand bezig is met zijn nascholing. Als we deze functionaliteit uitbreiden, kunnen we het land een heel eind op weg helpen.”

 

➢ Stichting Amigoal: richt zich op het bevorderen van gezondheid en welzijn van de bevolking in Suriname en de Nederlandse Antillen. Twee jaar geleden richtte De Jong de stichting op en daarvoor ging ze al meerdere keren per jaar naar de Nederlandse Antillen om steun te bieden aan de bevolking. Sport, gezondheid en onderwijs staan bij de projecten daarbij centraal. Zie ook: amigoal.nl
➢ Prelum: In nauwe samenwerking met onder andere medisch specialisten, huisartsen en tandartsen bedenkt, ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt Prelum diverse informatie- en nascholingsproducten. Van boeken, congressen en tijdschriften tot websites en applicaties. Prelum ontwikkelt uitsluitend vanuit een onafhankelijk, wetenschappelijk perspectief. Dit betekent dat de inhoud van de uitgaven in eerste instantie wordt bepaald en bewaakt door wetenschappers en artsen. Zie ook: prelum.nl
➢ Neo-Software: Met een team van deskundige ontwikkelaars begeeft Neo-Software zich al jaren op het gebied van digitale leeroplossingen. Naast een leerplatform met apps en toetsenbank, richt het bedrijf zich ook op deskundigheidsbevordering en het vinden van werkoplossingen vanuit de veronderstelling dat leren en werken hand in hand gaan en dat daarmee de leeroplossingen onlosmakelijk aan elkaar verbonden moeten zijn. Dit alles wordt ondersteund door onderwijskundige expertise. Zie ook: www.neo-software.nl
➢ HISuri: Huisartseninstituut in Suriname wat de opleiding van huisartsen en doktersassistenten faciliteert. Zie ook: Hisuri.com
➢ Stichting Cohisur: richt zich op het versterken van de kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg Zie ook www.cohisur.sr